MonthWeekDay
October 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
September 28, 2020September 29, 2020 September 30, 2020

Category: Coffee Clatch8:00 am: Coffee Clatch - Telecorp, Inc.

October 1, 2020October 2, 2020October 3, 2020October 4, 2020
October 5, 2020October 6, 2020 October 7, 2020

9:00 am: November Election / COVID has changed the rules

October 8, 2020October 9, 2020October 10, 2020October 11, 2020
October 12, 2020October 13, 2020October 14, 2020October 15, 2020October 16, 2020October 17, 2020October 18, 2020
October 19, 2020October 20, 2020October 21, 2020October 22, 2020October 23, 2020October 24, 2020October 25, 2020
October 26, 2020October 27, 2020 October 28, 2020

Category: Coffee Clatch8:00 am: Coffee Clatch - United Way of Gloucester Co.

October 29, 2020October 30, 2020October 31, 2020November 1, 2020